Loading...

Våra tjänster på Hjerténs Redovisningsbyrå AB

Som auktoriserad redovisningskonsult kan jag hjälpa er med det mesta när det gäller den ekonomiska biten i ert företag. Det kan innefatta bokföring, starta nytt bolag, utbildning, löpande redovisning, löner och mycket mer.

Jag arbetar nära dig och ditt företag när det gäller det dagliga arbetet under hela året. När det blir dags för deklaration eller att göra årsredovisningar så finns jag där och kan hjälpa till i stort som smått så att ni inte går vilse på vägen. Ni kan se mig som ett bollplank och ställa frågor i stort och smått.

Välkomna att skicka in en intresseanmälan via formuläret här nedan

  Ditt namn *

  Företag

  E-post *

  Telefon

  Läs vår Integritets- och Cookie Policy (GDPR) här.

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar de uppgifter som du har lämnat här enligt den nya lagen GDPR. Läs vår Privacy och Cookie Policy ovan för att se varför vi samlar in dessa uppgifter och vad de används till.

  Många frågor behöver besvaras innan man startar ett bolag, vare sig det är AB, Handelsbolag eller enskild firma. Man bör veta både för- och nackdelar med de olika bolagsformerna för att veta vilken typ av företag som passar dig/din verksamhet bäst. Jag hjälper dig reda ut alla begrepp och att ta fram alla de dokument som behövs. Jag håller även kontakten med Bolagsverket och Skatteverket till dess att bolaget är registrerat och har fått sin F-skatt.

  Jag utför även

  • Styrelseändringar
  • Ändring av bolagsordning
  • Skatte- och avgiftsanmälan

  Här på Hjerténs Redovisningsbyrå AB anpassar jag alla mina tjänster samt bygger individuella rutiner med varje kund. Jag hjälper dig med allt det du inte vill eller klarar av själv så att du kan koncentrera dig på det du är bäst på, dvs sköta om din verksamhet. Du väljer själv om du vill lämna allt material till mig, eller om du vill kan jag komma till dig eller om du vill skicka/skanna in ditt material till mig. Som kund kan du använda vår digitala app Digitala Företaget genom vilken du kan skicka det mesta av ditt material och sköta din egen fakturering. Du kan även koppla på dig i mitt program och sköta faktureringen därifrån.

  Hjerténs Redovisningsbyrå AB bygger rutiner tillsammans med varje kund. Rutinerna kan variera på hur vi får in de underlag som behövs. Löneberäkning, utbetalning och hur vi aviserar och hur vi rapporterar till kund sker enligt överenskommelse med respektive kund.

  Jag kan sköta er fakturering eller så kan ni göra den via appen Digitala Företaget. Man kan även koppla in sig i mitt program och fakturera därifrån. Hör av er så kan jag berätta mer.

  Fysiska och juridiska personer är deklarationsskyldiga, dvs både privatpersoner och bolag (aktiebolag, handelsbolag) skall lämna en självdeklaration varje år. För enskilda firmor gäller det att man gör en bilaga till företagarens egen självdeklaration som sedan utgör företagets självdeklaration.

  Samtliga företagare måste lämna in en självdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor samt beräkna sin slutliga skatt. Skillnad mellan slutlig skatt och preliminär skatt blir restskatt eller skatt att få tillbaka. Självklart ser vi till att deklarationen lämnas in i tid.

  Resultatbudget

  En resultatbudget är en genomtänkt planering av en kommande period. En tänkt ekonomisk väg som sedan följs upp och jämförs mot verkligt utfall. En väl använd resultatbudget är ett viktigt verktyg för företagaren att i tid kunna se avvikelser från planerade intäkter och kostnader samt ett tänkt resultat.

  Likviditetsbudget

  Likviditetsbudgeten mäter kassaflödet (och visar på kapitalbehovet) period för period. Likviditetsbudgeten kan vara avgörande för att få krediter i företaget. Vid kreditansökningar frågar de flesta kreditinstitut efter en likviditetsbudget. Finansieringsbehov på kort och lång sikt skall visas upp.

  Vid varje räkenskapsårs slut ska ett bokslut göras. För enskilda firmor och handelsbolag behöver i normala fall inga årsredovisningar göras, vilket ställer extra höga krav på att bokföringsmaterialet är av hög kvalitet. Hjerténs Redovisningsbyrå AB kvalitetssäkrar samtliga bokslut innan inlämning till revision eller till dig som kund.

  Aktiebolag måste upprätta en årsredovisning som skall revideras av en revisor. Jag hjälper er gärna att upprätta en sådan. Välkommen att  kontakta mig.